Anunţ important! Inscrierea în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2016-2017

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2016 – 2017


PROGRAM DE ÎNSCRIERE:

ETAPA I: 29 FEBRUARIE – 18 MARTIE 2016
ZILNIC DE LUNI PÂNĂ VINERI ÎNTRE ORELE 12 -16 ŞI SÂMBĂTA ÎNTRE ORELE 10 – 12

Număr de locuri disponibile:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN” TÂRNĂVENI
Clasa pregătitoare – s. română – 68 locuri
Clasa pregătitoare – s. maghiară – 25 locuri
ŞCOALA PRIMARĂ „DECEBAL” BOBOHALMA
Clasa pregătitoare – s. română – 4 locuri

„ZIUA PORŢILOR DESCHISE”  – 3 MARTIE, ÎNTRE ORELE 10 – 15

Actele necesare la înscrierea în clasa pregătitoare şi clasa I

– cerere tip de înscriere;
– certificat de naştere elev copie şi original;
– carte de identitate părinţi copie şi original;
– adeverinţă cu vaccinuri, de la medicul de familie, cu menţiunea „apt pentru şcoală”;
– rezultatul evaluării psihosomatice, dacă este cazul;

Criteriile de departajare a copiilor, care se aplică în situaţia în care la o unitate de învăţământ există mai multe cereri pentru înscrierea copiilor din afara circumscripţiei decât locuri libere, sunt următoarele:

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE 
a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existenţa unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii;
c) existenţa unui document care dovedește că este orfan de un părinte sau provine dintr-o familie monoparentală;
d) existenţa unui frate/a unei surori a copilului, înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ la care se solicită înscrierea;

– CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE 
e) existența unui document care dovedește că unul dintre părinți este cadru didactic/cadru didactic auxiliar/angajat în învățământ;
f ) acceptul sau refuzul învăţătoarei în funcţie de locuri disponibile la clasa respectivă.