Viziunea şi misiunea şcolii

Viziunea şcolii:

Şcoala copilului meu.

            Şcoala Gimnazială “TRAIAN” urmăreşte crearea unui climat de muncă stimulativ pentru cadrele didactice prin aplicarea corectă a politicilor educaţionale elaborate de M.E.C.S., I.S.J. Mureş în vederea facilitării dezvoltării individuale a fiecărui tânăr beneficiar al sistemului educaţional astfel încât să dea sens încrederii şi aspiraţiilor sale, atât pe plan personal, cât şi profesional. Prin promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil şi asigurarea unei bune comunicări se doreşte oferirea unui model de progres educaţional, generator de cetăţeni activi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii.

 Misiunea şcolii:

Moto: „Satisfacerea unei misiuni oarecare înseamnă împlinire.”

STENDHAL,Scrisori către Pauline

       Şcoala Gimnazială“TRAIAN” este un exemplu al abordării în practică a conceptelor reformei, asigurând noi şi importante avantaje educaţionale elevilor din spaţiul urban Târnăveni, şi nu numai. Urmăreşte ca unitatea şcolară să fie un adevărat lăcaş de cultură şi civilizaţie care să aibă uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, indiferent de etnie şi religie. Pentru atingerea acestui deziderat urmăreşte dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în scopul aplicării corecte a legislaţiei şcolare şi a planurilor de învăţământ, precum şi formarea continuă, lucru ce va permite asigurarea unui învăţământ de calitate.

Şcoala Gimnazială Traian urmăreşte să fie un adevărat locaş de cultură şi civilizaţie, o uşă deschisă larg pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, indiferent de etnie sau religie.