GDPR

Responsabil PDO Școala Gimnazială TRAIAN:

Nume și prenume: SURDU CRISTINA

Date de contact: e-mail: dpotraian19@gmail.com

                        Telefon: 0744801572

Sarcinile DPO-ului, reglementate în cuprinsul dispozițiilor art. 39 GDPR, sunt:

– informarea și consilierea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul GDPR și a altor dispoziții de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecția datelor;

– monitorizarea respectării GDPR, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor și a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare, precum și auditurile aferente;

– furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia;

– cooperarea cu autoritatea de supraveghere;

– asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă și cu privire la orice altă chestiune.