Şcoala Gimnazială "Traian" – Târnăveni

Non scholae, sed vitae discimus

Home » Şcoala noastră – o oază de verdeaţă

Şcoala noastră – o oază de verdeaţă

Amenajarea spațiilor verzi intravilane, a fost și este și astăzi, una dintre preocupările principale ale elevilor de la Școala Gimnazială „Traian”. Școala noastră are deja la activ 3 proiecte mai mari, derulate în parteneriat cu organizații neguvernamentale și instituții publice, toate trei finalizându-se cu crearea și reamenajarea unor spații verzi urbane, cum ar fi cele din incinta Parcului Primăriei, sau Parcul Victoria.
După aceste reușite, anul acesta a venit vremea ca conducerea instituției, respectiv colectivul de elevi și de profesori, să-și îndrepte atenția asupra unor zone degradate situate în incinta gimnaziului. Ideea acestui proiect a fost motivată de aniversarea în acest an, a 130 de ani de activitate educaţională la Şcoala Gimnazială „Traian” Târnăveni, dar şi de crearea şi menţinerea unui climat ambiental plăcut şi sănătos pentru elevii acestei şcoli.
Spaţiul ales pentru intervenție, totalizând aproximativ 364 mp, nu a fost unul compact, compunându-se din 7 amplasamente de diferite mărimi, fiecare amplasament necesitând alt tip de intervenţie, cum ar fi: consolidare zidărie prin cămăşuire cu plase şi ochiuri, reparaţii tencuieli, turnare beton, vopsire gard de protecţie, fixarea pământului, montare bolţari din beton, însămânțare, plantare.
Astfel după acțiunile de ecologizare şi reparaţii, în cadrul proiectului, în cursul lunilor aprilie și mai s-a plantat un număr de 105 de arbori și arbuști, s-a însămânţat 10 kg de gazon, în bolţare s-au plantat muscate și plante curgătoare, pe balustrada scărilor s-au montat 10 jardiniere cu muscate curgătoare, spațiul din fața clădirii B a devenit unul intens colorat datorită unui număr de 100 de panseluțe. Acțiunea care a avut cel mai mare impact măsurabil prin numărul de fotografii realizate, a fost cea de marcare a 130 de ani de existență a școlii prin „inscripţionarea” din 400 de bucăți de crăițe-tagetes a cifrelor care marchează timpul scurs de la înființare.
În cadrul proiectului s-au organizat și diferite activităţi de promovare a educaţiei ecologice şi a spaţiilor verzi, a normelor de mediu (mini reclame ecologice, paradă în costume ecologice, vopsirea pomilor din livada școlii, vizionarea de filme tematice, întocmirea de referate și prezentări PPT).
La implementarea proiectului a contribuit o echipă formată din reprezentanţii partenerilor, angajații de la Sere şi spaţii verzi, voluntarii organizaţiei aplicante, fiind implicaţi în diferite activităţi aproape toți elevii și profesorii de la Şcoala Gimnazială „Traian”. Astfel s-a reușit reabilitarea unui spaţiu degradat şi în mare măsură nefolosit, reintegrarea acestor amplasamente în circuitul verde al şcolii respectiv al urbei prin caracterul lor specific, transformarea imobilului dominat de beton într – o oază de verdeaţă.

Prof. GAGYI ZOLTÁN LORÁND director adjunct, responsabil proiect

Activități de educație ecologică la Școala Gimnazială „Traian”

O şcoală cu un mediu educaţional prietenos este un loc primitor, în care copiii vin cu drag, pentru că este curat şi plin de culoare, pentru că se simt ajutaţi şi protejaţi.
Învăţându-i pe copii să apere natura, îi învăţăm să apere viaţa. Viaţa triumfă şi suntem mai optimişti când mediul înconjurător e curat, când copacii înfloresc şi dau culoare cenuşiului urban.
Amenajarea spațiilor verzi intravilane, a fost și este și astăzi, una dintre preocupările principale ale elevilor de la Școala Gimnazială „Traian”. Școala noastră are deja la activ 3 proiecte mai mari, derulate în parteneriat cu organizații neguvernamentale și instituții publice, toate trei finalizându-se cu crearea și reamenajarea unor spații verzi urbane, cum ar fi cele din incinta Parcului Primăriei, sau Parcul Victoria.
În perioada 11 aprilie – 15 iunie 2018, Școala Gimnazială „Traian” a derulat cu succes proiectul „Școala noastră … o oază de verdeață” realizat în parteneriat cu Asociația Tineretului Maghiar de pe valea Târnavei Mici, Consiliul Local Târnăveni și Primăria Municipiului Târnăveni, finanțat de Fundația pentru Parteneriat din Miercurea Ciuc și MOL România.
În cadrul proiectului s-au organizat și diferite activitaţi de promovare a educaţiei ecologice şi a spaţiilor verzi, a normelor de mediu. Astfel elevii de la ciclul primar au realizat și au prezentat mini reclame ecologice, s-au implicat în realizarea unei parade în costume ecologice, au vopsit pomii din livada școlii, cei mari au vizionat filme tematice, au realizat desene pe teme ecologice, au întocmit referate și prezentări PPT despre ariile protejate din România respectiv din lume.
Prin activitățile derulate în cadrul acestui proiect am urmărit formarea aptitudinilor şi atitudinilor necesare pentru dezvoltarea activităţilor conştiente şi responsabile care duc la îmbunătăţirea calităţii mediului, sprijinirea elevilor în însuşirea unui set de valori şi grija pentru mediu, motivaţia şi dorinţa de a participa la acţiuni menite să îmbunătăţească condiţiile de mediu, antrenarea lor în activităţi menite să contribuie la îngrijirea unor arbori, a spaţiului verde, formarea unui comportament civic, etic.
Elevii s-au jucat, s-au distrat și, în același timp, au realizat lucrări deosebite, au învățat lucruri noi și interesante, au fost apreciați pentru ideile lor, au ajutat cu adevărat la protejarea mediului.
Ocrotind natura, ne ocrotim pe noi înşine!

Prof. înv. primar CRISTINA MEDEȘAN – responsabil activități de educație ecologică

Echipa proiectului

Coordonator proiect / reprezentant Asociația Tineretului Maghiar de pe valea Târnavei Mici:
Director adjunct prof. Gagyi Zoltán Loránd
Reprezentant Școala Gimnazială „Traian”: Director prof. Bichiș Ioana
Reprezentant Consiliul Local Târnăveni: Consilier Vodă Mircea
Responsabil activități de educație ecologică: Prof. înv. primar Medeșan Cristina
Responsabil postare informații pe siteul școlii: Informatician Surdu Cristina

Responsabili lucrări de amplasare, reamenajare și îngrijire:

Stroia Merinuța – administrator
Turcu Daniel – personal întreținere
Rozor Niculae – personal întreținere
Bényi Balázs – paznic
Stanciu Decebal – paznic
Spătar Alexandru – paznic
Csifo Susana – îngrijitoare
Hodoș Maria – îngrijitoare
Laslo Erzsébet – îngrijitoare
Megheșan Adriana – îngrijitoare
Popovici Ana – îngrijitoare
Țărean Virginica – îngrijitoare