Regulamentul de ordine interioara al Scolii Gimnaziale Traian